STEM FEST SLAVONIJA NUDI STEM RADIONICE ZA DJECU PREDŠKOLSKE I RANE ŠKOLSKE DOBI

U okviru događaja STEM FEST Slavonija najavljujemo 90-minutni program za obitelji s djecom predškolske i rane školske dobi STEM FAMILY u kojemu ćemo ponuditi zanimljive STEM radionice u Vukovaru, Požegi, Virovitici i Slavonskom Brodu. 

Djeca su već po svojoj prirodi mali istraživači i ako im pružimo poticajnu okolinu za razvijanje interesa za znanost kroz STEM pristup možemo pokrenuti razvoj njihovih potencijala.

Na radionicama ćemo demonstrirati razne pokuse i zanimljive činjenice iz svijeta znanosti a posjetitelji će moći u njima sudjelovati.

Sudjelovanje na radionicama je besplatno, a raspored održavanja vidljiv je na vizualu.