Znanost na kotačima – DOKKICA kupila automobil za provedbu aktivnosti

U okviru projekta Kreativna STEM revolucija u Slavoniji DOKKICA je kupila automobil koji će joj olakšati transport prijenosnih STEM učila i omogućiti terenski rad u 106 škola Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, kao i provedbu aktivnosti u okviru planiranih dvodnevnih javnih događaja u Vukovaru, Virovitici, Slavonskom Brodu i Požegi.