Organiziran drugi sastanak sa studentima zainteresiranim za volontiranje u projektu

Zbog velikog zanimanja studenata zainteresiranih za volontiranje u STEM radionicama za učenike osnovnih škola organizirali smo još jedan sastanak na kojemu smo ih upoznali s projektom i planiranim aktivnostima. Na sastanku pod vodstvom Ines Novak i Elizabete Brnjetić sudjelovalo je 15-ak studenata.