stem-1

Što je to STEM?

Unazad nekoliko godina pojam STEM postaje neizostavan kada se govori o inovativnim pristupima u obrazovanju i odgoju. Unatoč tome, brojni ljudi i dalje nisu upoznati s njegovim značenjem i doprinosom za djecu, mlade i odrasle. Stoga se postavlja pitanje, što je to STEM i kako utječe na poboljšanje svakodnevnog učenja? 

Pojam STEM dolazi iz engleskog jezika, a predstavlja kraticu za četiri područja: science, technology, engineering i mathematics ili u prijevodu: prirodne znanosti, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. STEM obrazovanje zasniva se na interdisciplinarnom načinu podučavanja. Za razliku od klasičnog načina obrazovanja u školama, koje je podijeljeno na predmete, STEM obrazovanje podrazumijeva rješavanje nekog problema koristeći se znanjem i vještinama iz svih područja. Takvim načinom podučavanja kod učenika se potiče razvoj brojnih kompetencija među kojima su: svladavanje vještina učenja, korištenje tehnologija, strpljenje, preciznost, argumentirane rasprave, rješavanje problema, upornost, praktični rad, inovativnost, kritičko razmišljanje, timski rad, suradnja, prilagodljivost te društvena i kulturološka osviještenost. 

Specifičan način podučavanja STEM-a rezultira dodatnim povezivanjem obrazovanja i odgoja u kojem učitelji imaju priliku pozitivno djelovati na svoje učenike. Učitelji su dio STEM obrazovanja, stoga je važno ulagati u osposobljavanje i jačanje kompetencija učitelja da bi bili kvalificirani za samostalno pripremanje i provođenje STEM sadržaja. 

STEM vještine korisne su za gotovo svaku karijeru, 75% današnjih najbrže rastućih karijera zahtijeva STEM vještine. Tome u prilog govore brojna istraživanja koja predviđaju porast potražnje za STEM zanimanjima za 30% u naredne dvije godine. Uloga roditelja i učitelja u poticanju i usmjeravanju djeteta izuzetno je važna. Prema dr. Kennethu Wessonu, obrazovnom savjetniku za neuroznanost, 92% dječaka i 97% djevojčica gubi interes za STEM ako ih se ne uključi u relevantne aktivnosti do 5. razreda, dok brojne studije ukazuju na smanjeni interes osnovnoškolaca za STEM pri kraju osnovnoškolskog obrazovanja, kada odlučuju o upisu u srednju školu, odnosno o nastavku obrazovanja i odabiru zanimanja kojim se žele baviti.